anbi logo CBF certificaat

Stichting Kinderhulp Bodhgaya   Hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha

Home | Onze Stichting | Ons Project | Uw Bijdrage | Nieuws | Sponsor | Contact

Locatie
Ons project is gesitueerd in Bihar, een Bihar, Indiavan de armste deelstaten in het noordoosten van India. Nergens in India is zoveel armoede, ondervoeding en analfabetisme. Bihar is het land van de kastelozen, de paria's of onaanraakbaren. Ze leven in het niets en met niets om van te leven. Mahatma Ghandi gaf hen de naam 'Harijnas' dat 'Kinderen van God' betekent. Zelf noemen ze zich Dalits: het onderdrukte en gebroken volk. Kastelozen hebben geen rechten, alleen plichten en in de ogen van vele Indiërs hebben ze niet eens reden van bestaan. Een onrecht op wereldschaal dat zich in persoonlijke drama's vertaalt en waarvan vooral kinderen het slachtoffer zijn.

Bodhgaya: het voetspoor van de Boeddha
Bodhgaya ligt in het zuiden van Bihar. Voor boeddhisten en hindoes is Bodhgaya de heiligste plaats ter wereld en een belangrijk bedevaartsoord. Volgens overlevering bereikte de Boeddha in Bodhgaya onder een boom, waar nu de wereldberoemde Mahabodhi tempel staat, de Verlichting en begon van daaruit zijn boodschap van vrede, geluk en mededogen aan de wereld te verkondigen.
In het meer nabije verleden heeft de geschiedenis van Bodhgaya zich echter ten kwade gekeerd en zowel Bodhgaya als de regio daarom heen worden voortdurend geconfronteerd met sociale conflicten, geweldadigheden en kinderen die aan hun lot worden overgelaten.
Deze kinderen hebben ernstig te lijden onder de erbarmelijke omstandigheden waarin ze noodgedwongen leven en hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling worden ernstig ondermijnd. Het betekent een schending van de meest elementaire rechten van het kind:
namelijk het recht op zorg, liefde en erkenning.