anbi logo CBF certificaat

Stichting Kinderhulp Bodhgaya   Hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha

Home | Onze Stichting | Ons Project | Uw Bijdrage | Nieuws | Sponsor | Contact

Sport, spel en cultuur
Er is meer dan alleen lezen, rekenen, schrijven en een vak leren. Sport, spel en cultuur helpen de kinderen bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Daarom zijn bij het kinderhuiscomplex een sportveld en een speeltuin aangelegd.
Door kinderen uit de lokale omgeving uit te nodigen voor voetbal en cricketwedstrijden wordt de aandacht van de kinderen extra getrokken, leren ze omgaan met winnen en verliezen, het verleggen van grenzen en het contact maken met anderen.

Regelmatig worden culturele activiteiten, een uitstapje of excursie georganiseerd en het vieren van traditionele Indiase feesten vindt op uitbundige wijze plaats. Deze activiteiten helpen mee om de kinderen weer te laten lachen en brengt hen cultuurhistorisch besef bij over de geschiedenis van hun land.