anbi logo CBF certificaat

Stichting Kinderhulp Bodhgaya   Hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha

Home | Onze Stichting | Ons Project | Uw Bijdrage | Nieuws | Sponsor | Contact

Ons bestuur
Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya bestaat uit zeven leden. Zij werken Pro Deo en ontvangen geen onkostenvergoedingen. Uw donatie gaat voor 100% naar ons project!

Prof. mr. Peter Tak (1944), voorzitter - emeritus hoogleraar RU. Internationaal erkend expert op het terrein van de strafrechtsvergelijking. Vervulde tal van nationale en internationale maatschappelijke functies op juridisch gebied. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Vrienden van de Stevenskerk Nijmegen; voorzitter Probus Nijmegen.

Mr. Ine le Blanc (1943), secretaris en oprichtster van de stichting - laatstelijk werkzaam als secretaris/juridisch adviseur College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verbonden aan beroepscommissies in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bekleedt geen nevenfuncties.

Drs. Jos Stakenborg (1944), lid - Gepensioneerd directeur Fontys Hogescholen. Nevenfuncties: Penningmeester Vereniging van Eigenaren Bungalowpark; Raad van Advies Beroepsvereniging Pedagogische en Andragogische Wetenschappen VBSP.

Dipl. kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs (1946), lid - econoom, niet meer werkzaam. Bekleedt geen nevenfuncties.

Dr. Frans Willekens (1947), penningmeester - Gepensioneerd klinisch chemicus. Secretaris Club van Pastrotarians ’t Spijker Nijmegen.

Ton Kabel (1952), lid - Bekleedt geen nevenfuncties.

Dr. Ilona Enninga, lid. COO Amphera BV, ‘s Hertogenbosch lid - Bekleedt geen nevenfuncties.

Statuten

In onze statuten kunt u alles lezen over onze stichting, ons beleid en onze taken en bevoegdheden.
Klik op Statuten.pdf om deze te downloaden naar uw eigen computer.