Nieuwsbrief nummer 34, Zomer 2021

Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse
leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in
Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren.
In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra is
een kinderhuisdorp voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en
een (vak)opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het
kinderdorp de naam gekregen “Lord Buddha Home for Children”.

Lees hier nieuwsbrief 34 van zomer 2021.