Drijvende krachten

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya bestaat uit zeven leden. Zij werken Pro Deo en ontvangen geen onkostenvergoedingen. Uw donatie gaat voor 100% naar ons project!

Statuten

In onze statuten kunt u alles lezen over onze stichting, ons beleid en onze taken en bevoegdheden. Klik op Statuten.pdf om deze te downloaden naar uw eigen computer.

Prof. mr. Peter Tak (1944)
Voorzitter – emeritus hoogleraar RU. Internationaal erkend expert op het terrein van de strafrechtsvergelijking. Vervulde tal van nationale en internationale maatschappelijke functies op juridisch gebied. Nevenfuncties: voorzitter Stichting Vrienden van de Stevenskerk Nijmegen; voorzitter Probus Nijmegen.

Mr. Ine le Blanc (1943)
Secretaris en oprichtster van de stichting – laatstelijk werkzaam als secretaris/juridisch adviseur College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en verbonden aan beroepscommissies in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bekleedt geen nevenfuncties.

Dr. Frans Willekens (1947)
Penningmeester – Gepensioneerd klinisch chemicus. Secretaris Club van Pastrotarians ’t Spijker Nijmegen. Voorzitter Kamerkoor Ton sur Ton.