Kansarme kinderen

Stichting Kinderhulp Bodhgaya wil voor kasteloze kinderen in het district Bodhgaya een veilige en liefdevolle omgeving creëren waarin ze weer kind kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige mensen in de samenleving met een goede opleiding, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar.

Hoe doen we dat?

Stichting Kinderhulp Bodhgaya financiert de bouw en exploitatie van het kinderdorp
‘Lord Buddha Home for Children’ met bijbehorende infrastructuur voor kasteloze wezen en verlaten kinderen. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en een vakopleiding staan daarbij centraal.
Kasteloze kinderen uit de lokale omgeving met een verhoogd risico op ontsporing willen we daar mogelijk van vrijwaren door hen en de gezinnen waartoe ze behoren ondersteuning en advies aan te bieden vanuit het Lord Buddha Home for Children. Ook stellen we de daar aanwezige voorzieningen waar wenselijk en mogelijk ook voor hen open.

Meer weten?

Onze missie, visie en strategische doelstellingen staan in ons beleidsplan en de jaarverslagen. Klik op Beleidsplan_2016.pdf om het beleidsplan naar uw computer te downloaden. De jaarverslagen vindt u in de rubriek jaarstukken.