De community leeft

Vanwege de omvang en problematiek van kasteloze kinderen in de omgeving van Bodhgaya kunnen niet alle kasteloze kinderen in het Lord Buddha Home for Children worden opgenomen. Om te voorkomen dat deze kinderen ontsporen worden er vanuit het Lord Buddha Home for Children aan hen en de gezinnen waartoe ze behoren community empowerment programma’s aangeboden op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. In dit kader is ‘gezondheidszorg’ de basis voor een ‘gezonde’ bevolking. Als mensen gezond zijn, zijn ze beter in staat onderwijs te volgen, een vak te leren en te werken aan een beter leven.

Wat houdt het in?

  • Toegang kasteloze bevolking uit de omgeving tot de gezondheidszorgvoorzieningen van het Lord Buddha Home for Children.
  • Het starten van multi activity centres (MAC’s), gedragen door de lokale bevolking, waarin hen geleerd wordt meer controle te krijgen over hun eigen gezondheid, de gezondheid van hun gezin en de verbetering van de leefomstandigheden in hun woonomgeving.
  • Toegang kasteloze kinderen uit de omgeving tot de onderwijsvoorzieningen en de leer/werkplaats van het Lord Buddha Home for Children.
  • Het aanbieden van ‘awareness’ programma’s waarin kasteloze kinderen en volwassenen uit de omgeving kennis wordt bijgebracht op het gebied van emancipatie, politieke en sociale rechten.
  • Het aanbieden van sport, spel en recreatieve activiteiten aan de kasteloze kinderen uit de omgeving.
  • Het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking door deze mensen in te schakelen bij de bouwactiviteiten van het Lord Buddha Home for Children en/of hen een functie aan te bieden binnen het kinderhuiscomplex.

Deze uitbreiding van het programma wordt door Stichting Kinderhulp Bodhgaya en de Indiase partner gezien als vernieuwend element in de oplossing van de bestaande problematiek van wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya en geeft een belangrijke meerwaarde aan het project.