Gedragscode en Integriteit

De algemene gedragscode en de gedragscode integriteit zijn in de huidige tijd belangrijke onderwerpen die aandacht vragen. Met onze gedragscodes laten wij zien dat zorgvuldige omgang met de medemens en het scheiden van belangen bijdragen aan een betere wereld voor de kinderen en jongeren die wij ondersteunen in hun uiteindelijke opleiding.

Onze gedragscode vindt u hier: gedragscode-SKB-2021-08

Onze gedragscode Integriteit vindt u hier:  integriteitsbeleid-SKB-2021-08