Schenken met belastingvoordeel: periodieke schenking

U kunt uw donaties aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya verhogen zonder dat het u geld kost.
Maak uw giften volledig aftrekbar door ze om te zetten in een periodieke schenking.

In plaats van een eenmalige schenking kunt u ook gedurende minimaal 5 jaar periodiek schenken. Zo’n periodieke schenking kunt u dan, ongeacht de hoogte van het bedrag volledig aftrekken van de inkomstenbelasting tot maximaal 52%, afhankelijk van uw inkomen. Om te profiteren van dit belastingvoordeel dient u wel belastingaangifte te doen. U kiest zelf op welk moment de periodieke schenking ingaat. De ingangsdatum van de periodieke schenking bepaalt vanaf welk jaar u belastingvoordeel heeft.

Hoe werkt dat?

Wat vroeger alleen kon bij de notaris kunt u nu zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

Hoe ontvangt u maximaal belastingvoordeel?

Stichting Kinderhulp Bodhgaya voorziet de aanmeldformulieren van een transactienummer, ondertekent deze en retourneert een formulier aan u. De andere houden wij in onze administratie.

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden

  • De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u verplicht wordt elk jaar (of 12 maanden) hetzelfde bedrag te betalen. De eerste gift wordt pas gedaan als de overeenkomst is getekend.
  • De looptijd van de overeenkomst is minimaal 5 jaar. Wilt u langer een gift doen? Vul dan het aantal jaren in. Wilt u zelf bepalen wanneer u de schenking stopt (na de verplichte 5 jaar), kruis op het formulier dan “onbepaalde tijd” aan.
  • Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet diegene de overeenkomst ook tekenen, op grond van artikel 88 van boek I van het Burgerlijk Wetboek