Kan ik ook iets nalaten?

U kunt Stichting Kinderhulp Bodhgaya als goed doel opnemen in uw testament door middel van een erfstelling of een legaat. Omdat de stichting geen successierechten hoeft te betalen, komt uw erfstelling of legaat voor de volle 100% ten goede aan de kinderen in het Lord Buddha Home for Children.

Hoe werkt dat?

Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Op de website www.nalaten.nl vindt u algemene informatie.

Een ding is zeker: als u iets nalaat aan Stichting Kinderhulp Bodhgaya, leeft u voort in de harten van onze kinderen!!