Kamer van Koophandel

Stichting Kinderhulp Bodhgaya is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer 09.13.57.09

ANBI-registratie

Stichting Kinderhulp Bodhgaya is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling met registratienummer 8126.04.647.

Bankgegevens

Stichting Kinderhulp Bodhgaya heeft een rekening bij de Rabobank te Nijmegen: rekeningnummer 18.16.59.573 ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Het IBAN-nummer van onze rekening bij de Rabobank is: NL51 RABO 0181 6595 73 en de BIC-code van de bank is: RABONL2U.

Secretariaat

Het secretariaat van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is gevestigd: Kortestraat 13 6657 AG Boven-Leeuwen (GLD). Telefoon/fax: +31-(0)487 50 35 91 en e-mail: kinderhulpbodhgaya@helpt.nl

CBF keurmerk:

CBF Erkend Goed Doel, registratienummer 302272-10