Zonder de inzet en hulp van velen zou het werk van Stichting Kinderhulp Bodhgaya niet mogelijk zijn. Wij willen daarom alle mensen, fondsen, bedrijven en organiaties die ons gesteund hebben heel hartelijk danken. De kinderen in het Lord Buddha Home for Children zenden u allemaal als dank hun stralende glimlach. Mooier kan toch niet!