Gezondheid & tandheelkundige zorg

Op de campus is een medisch centrum gevestigd. Dit centrum biedt basisgezondheidszorg en tandheelkundige zorg aan alle bewoners van het kinderdorp en daarnaast aan de kasteloze bevolking uit de regio. Het medisch centrum bestaat uit een huisartsenpost, een tandheelkundige post, een apotheek, een pathologisch laboratorium en een kleine ziekenboeg. Naast deze faciliteiten worden er vaccinatieprogramma’s uitgevoerd en er worden voorlichtingsprogramma’s gegeven aan vrouwen over gezondheid, goede voeding en verbetering van hygiënische omstandigheden. Ruim 2000 kasteloze patiënten uit de regio maken jaarlijks gebruik van deze medische voorzieningen.